Retràctil Solapat    
       
   
Caracteristiques
 
   
Beneficis
 
 
L'embalatge amb film termoretràctil solapat resulta ideal per a grans produccions de materials amb un mateix format.
 
 
   
   
Maquinària
 
 
CMB crea una sèrie de màquines per treballar l'embalatge mitjançant retràctil segons les dimensions dels productes a embalar.
 
   
 
 
 
Contacte:   Enviï aquest formulari si desitja més informació de retràctil sol·lapat.
Telèfon:
e-mail:
 
   
  Més Informació
 
 
  Tornar Continuar
Avda. Constitución, 15 · Apdo. de Correos 151 · Tel. +34 93 636 14 16 · Fax +34 93 665 01 54
Home