Programa Fabricació    
       
       
  Retràctil    
     
  L'embalatge amb film termoretràctil permet una bona visualització dels productes, a més a més d'una producció elevada i d'un cost competitiu.    
  Bombolla + Estirable
     
  Sistemes d'embalatge que combinen la bombolla amb el film estirable, obtenent-se amb aixó una elevada protecció amb un baix consum energètic.    
   
     
  Les sol·lucions de film estirable permeten realitzar el procès d'embalatge amb un reduït cost del material aplicat.  
     
 
  L'embalatge amb film termoretràctil resulta ideal per a grans produccions de materials d'un mateix format.  
     
 
  Indicat per obtenir una excel·lent presentació del producte i, a la vegada, treballar amb grans produccions.  
     

 
 
  Continuar  
Avda. Constitución, 15 · Apdo. de Correos 151 · Tel. +34 93 636 14 16 · Fax +34 93 665 01 54
Home