Bombolla + Estirable
Sèrie Coolpack
 
       
   
   
Fotografia Sequència Esquema
   
Descripció
 
 
Les instal·lacions Coolpack són composades per una taula d'entrada, un capçal de soldadura, una taula intermitja, una corona giratòria amb o sense el sistema de transport integral ( Coolpack-TI ) i una taula de sortida.
 
 
   
   
Avantatges i Beneficis
 
 
- Capacitat d'acceptació de paqueteria de formats variats, fent d'aquesta màquina una instalació eficaçment flexible.
- Extrema facilitat
de preparació i posada a punt per al seu funcionament diari al no ser necessària una font calorífica com al sistema de retracció.
 
   
 
 
 
Contacte:   Enviï aquest formulari si desitja més informació de Serie Coolpack.
Teléfon:
e-mail:
 
   
  Més Informació
 
 
  Volver Seguir
Avda. Constitución, 15 · Apdo. de Correos 151 · Tel. +34 93 636 14 16 · Fax +34 93 665 01 54
Home