Retràctil    
       
   
Caracteristiques
 
   
Beneficis
 
 
L'embalatge amb film termoretràctil permet una bona visualizació dels productes, a la vegada que una producció elevada i un cost competitiu.
 
 
   
   
Maquinària
 
 
CMB fa dos sèries de màquinas per treballar l'embalatge mitjançant retràctil de diferents formes, buscant la més vàlida segons el tipus de paquet a embalar y la qualitat de l'acabat d'aquest.
 
   
 
 
 
Contacte:   Enviï aquest formulari si desitja més informació de retràctil.
Telèfon:
e-mail:
 
   
  Més Informació
 
 
  Tornar Continuar
Avda. Constitución, 15 · Apdo. de Correos 151 · Tel. +34 93 636 14 16 · Fax +34 93 665 01 54
Home